Arvsfondsprojektet ”Ung i rättsprocessen + ADHD, ADD & Asperger (AST)”

Arvsfondsprojektet ”Ung i rättsprocessen + ADHD, ADD & Asperger (AST)”

Pilotprojektets slutgiltiga mål är att öka möjligheten för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) att och förstå sina skyldigheter samt ges möjlighet att göra sin röst hörd.

och göra sin röst hörd i rättsprocessen. Samtidigt ska aktörer i rättsväsendet och skolan få ökad kunskap om reaktioner och konsekvenser för unga med någon form av NPF i samband med brott.

Pilotprojektmålet att producera ett metodmaterial bestående av en handbok, e-learning och en vägledning för lokala brottsofferjourer är uppnått. Metodmaterialet kommer erbjudas samtliga brottsofferjourer i Sverige genom riksförbundet Brottsofferjouren Sverige. Metodmaterialet ska användas vid utbildning för rättsprocessens aktörer och för pedagoger om reaktioner när någon med ADHD, ADD eller Asperger (AST) har utsatts för, bevittnat eller begått brott.

För att kunna ta fram metodmaterialet tog vi hjälp av unga personer med ADHD, ADD och Asperger (AST), rättsväsendets aktörer och personal i skolan och av professionella med kunskap om NPF samt samtalsmetodik när det gäller samtal/förhörsteknik.

Det som är bra för unga med NPF är bra för alla.