Bli volontär

Vill du engagera dig för brottsutsatta, vittnen och anhöriga och samtidigt bidra till ett tryggare och mer rättssäkert samhälle? Då kan du bli volontär i Brottsofferjourens verksamhet.

Du kan engagera dig som stödperson, vittnesstöd eller som styrelsemedlem.

Som volontär får du:

  • Utbildning som innefattar ca 30 timmar.
  • Minst 8 timmars praktik innan du tar egna uppdrag.
  • Handledning och vidareutbildning
  • Meriter till ditt CV
  • En gemenskap tillsammans med personal och övriga volontärer
  • En chans att göra skillnad för utsatta personer

Vad gör ett vittnesstöd?


Som vittnesstöd finns du på plats på Tingsrätten för att möta brottsutsatta, vittnen eller anhöriga och målet med ditt arbete är att minska oro och oklarheter för individen men också för att bidra till att domstolen får in lugna och trygga aktörer i rättssalen. Du möter upp och berättar att du finns där, visar vägen till vittnesstödsrummet och informerar om hur det kommer att gå till. Din uppgift är inte att tala om det som ligger bakom att personen befinner sig vid en rättegång, utan att förbereda individen för att berätta inne i rättssalen.

Vad gör en stödperson?

Som stödperson så ringer du upp brottsutsatta som önskat brottsofferstöd i kontakt med polisen eller en brottsutsatt, vittne eller anhörig som sökt kontakt själv. Stödpersoner ger stöd både före, under och efter en rättegång och ibland även innan en polisanmälan är gjord. Du identifierar individens behov av stöd genom samtal, det kan vara via telefon eller bokade besök. Stödet innebär ofta att informera om rättsprocessen, ekonomisk ersättning och vid behov förmedla personen vidare till andra myndigheter såsom socialtjänst eller sjukvård. Vi stöttar också våra stödsökanden i att förstå reaktioner på brott och att hantera dess konsekvenser med målet att den stödsökande ska få kraften tillbaka och så snart som möjligt kunna återgå till sin vardag.

Bli styrelsemedlem?

Som styrelsemedlem får du möjlighet att vara med och påverka hur Brottsofferjouren ska organiseras.

Är du intresserad av att engagera dig ideellt på något av ovan sätt, kontakta oss på 070-310 16 38 alt 070-445 79 66 info@vasternorrland.boj.se.