Vad är ett hatbrott?

Hatbrott är ett samlingsnamn på flera olika brott där motivet är hat eller fördomar baserat på:

  • Etnicitet, hudfärg, ras eller nationalitet,
  • Trosbekännelse (religion),
  • Sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller liknande omständighet.

Det spelar ingen roll om du tillhör gruppen eller inte, det är gärningspersonens motiv som avgör om det är ett hatbrott eller inte. Hatbrott anses kränka dubbelt genom det inte bara är ett angrepp på den utsatta personen utan även skapar otrygghet och rädsla i den grupp som personen tillhör.

Har du blivit utsatt för ett brott med hatbrottsmotiv innebär det att gärningspersonen kan dömas hårdare genom straffskärpning. Personen blir alltså till exempel dömd för ofredande eller ett annat brott, men får ett hårdare straff om motivet till brottet var att kränka dig utifrån de egenskaperna som nämns ovan. 

Tänk på att berätta för polisen som tar upp din polisanmälan om du tror att du blivit utsatt för ett hatbrott. Om du inte har anmält ett hatbrott i första steget av en polisundersökning går det bra att komplettera med sådana uppgifter till polisen.
Vi som arbetar på Brottsofferjouren Luleå kan hjälpa till med kontakten med polisen och följa med dig vid polisförhör och eventuell rättegång som stödperson. Allt för att säkra upp rätt uppgifter om pågående utredning och hjälpa till att föra din talan. Vi har också personal med HBTQ-kunskap som erbjuder samtalsstöd, praktiskt rådgivning och samverkan. Du behöver inte ha gjort en anmälan hos polisen för att söka stöd hos oss. Vi utgår från dina behov och kan hjälpa till med andra myndighetskontakter så att du kan känna dig säker.