Hedersbegreppet

Heder innebär att varje individs beteende påverkar hela familjens, släktens eller rykte och heder. Om någon bryter mot familjens eller släktens normer och i och med det vanärat den så upplevs hela familjen eller släkten ha utsatts för skam. Vissa regler måste följas för att minska skammen och behålla hedern. Detta innebär att familjemedlemmarna ofta aktivt utövar kontroll över varandra. Det innebär att den som utövar förtrycket också själv kan vara brottsoffer.

Exempel på olika typer av hedersförtryck:

 • Att inte få delta i skol- eller fritidsaktiviteter
 • Att inte få ha pojk- eller flickvän
 • Att inte få välja vilka kläder man ska ha på sig
 • Att inte få välja partner själv
 • Att inte få ha sex innan äktenskapet.
 • Att inte få välja själv hur man ska leva sitt liv.
 • Att inte få välja eller välja bort religiös åskådning.
 • Att dölja eller hemlighålla sin sexuella läggning eller könsidentitet.
 • Att inte få ha vänner som inte är godkända av familjen.
 • Kontroll av telefon, dator, sociala medier.
 • Att inte få ta körkort, utbilda sig eller arbeta.
 • Att inte få bestämma om eller hur många barn man vill ha.
 • Könsstympning.
 • Att inte få skilja sig.
 • Att inte få göra abort.

Att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck kan få stora konsekvenser i den utsattes liv och framtid. Vilka konsekvenser det får för dig kan bara du avgöra. Fysiska konsekvenser men även psykosociala konsekvenser såsom svårigheter kopplade till nära relationer och sexualitet. Men även depression, sömn- och ätstörningar, koncentrationssvårigheter, ångest och isolering.

Du som är utsatt har ofta kluvna känslor inför den eller dem som utövar våldet gentemot dig och du kan kännas svårt att ta steget att bryta upp. Det kan vara särskilt svårt om du som utsatt är ung och måste lämna din familj som också innebär din trygghet. Många känner skuld och skam för att de prioriterar sina egna önskningar framför familjen.