Vittnen har en viktig roll

Som vittne är dina uppgifter ofta avgörande för att polisen ska kunna utreda brott och för att åklagaren ska kunna lägga fram bevisning som för att domstolen på ett rättssäkert sätt kan döma den misstänkte för brottet. Om man ser det på detta vis är du som vittne en stark bärare av demokratin i Sverige. Därför är det viktigt att du på ett lugnt, tryggt och rättssäkert sätt kan berätta för rätten vad du sett eller hört. Ett lugnt och tryggt vittne kan också prestera kognitivt på bästa sätt, det kan vara att få tillgång till sitt minne, uppfatta frågor och att kunna uttrycka sig tydligt och klart. Därför samarbetar Brottsofferjouren med domstolarna runt om i landet för att erbjuda vittnesstöd.

Måste jag vittna?

Ja, i Sverige har vi allmän vittnesplikt vilket innebär att alla som är kallade att vittna i domstol måste göra det. Några är undantagna, tex nära släktningar eller äkta makar kan inte tvingas att vittna mot varandra.
Om du inte kommer till rättegången så riskerar rättegången att skjutas upp och du kan också bli skyldig att betala en straffavgift. Kontakta domstolen snarast om du får förhinder tex att du blir sjuk.

Hur går det till?

När du är kallad som vittne i en rättegång är det viktigt att du är på plats i domstolen i god tid. Ta med dig din kallelse, där står målnummer, i vilken sal rättegången ska hållas och vilken tid du ska komma till domstolen. I informationen som du får med kallelsen finns även information om vittnesstöd. Brottsofferjouren bemannar din rättegång men du får gärna kontakta oss i förväg genom att ringa 070-279 90 10 alt 073-844 46 78 eller mejla info@vasternorrland.boj.se. Vittnesstödet kan erbjuda dig att besöka tingsrätten i förväg eller på annat sätt förbereda dig för rättegångsdagen.

På rättegångsdagen kommer vittnesstödet att möta upp dig i tingsrättens foajé och erbjuda dig att vänta i vittnesstödsrummet som är skiljt från tingsrättens övriga väntsal. Vittnesstödet kommer att berätta för dig hur det ser ut i rättssalen och att de flesta vittnesmål spelas in för att du ska slippa berätta samma sak flera gånger. Ni kommer också att få tillfälle att läsa igenom vittneseden och berätta för dig att det är viktigt att du talar sanning och bara berättar det du vet. Är du osäker eller har svårt att minnas måste du vara ärlig med detta inför rätten. Det är helt normalt att glömma vissa detaljer, så var inte orolig över det utan berätta i så fall för domstolen att du inte kommer ihåg.

Vittnesstödet kan också informera dig och hänvisa dig vidare om du vill begära ersättning för ex utebliven arbetsinkomst, resa eller övernattning. Efter ditt vittnesmål kan du välja om du vill gå eller sätta dig på åhörarplatserna i rättssalen för att höra resten av rättegången.

Är det farligt att vittna?

En del som är kallade till domstol kan känna sig oroliga inför att vittna och det kan vara rädda för att de själva eller någon i deras familj ska hotas eller skadas om de berättar vad de vet. Att vara orolig och rädd för att vittna är mycket vanligt och inget konstigt alls.

Statistik från brottsförebyggande rådet visar att nära 100.000 människor vittnar i svensk domstol varje år och även om det kan ge upphov till oro så är det väldigt ovanligt med faktiskt hot och våld mot vittnen.
Att genom hot eller våld försöka stoppa ett vittne från att avge vittnesmål är ett allvarligt brott som kallas övergrepp i rättssak. Om du har blivit hotad eller om någon har försökt få dig att ändra ditt vittnesmål är det därför viktigt att du berättar det för polisen.