Bli medlem
Som medlem i Brottsofferjouren Västernorrland ger du ett värdefullt bidrag till vår verksamhet. I medlemsskapet ingår en prenumeration på tidningen Brottsoffer, vilken ges ut av Brottsofferjouren Sverige, och utkommer med fyra nummer per år samt kallelse till årsmötet där du har möjlighet att göra din röst hörd.

Medlemsavgift:

100 kr per år för enskilda medlemmar.
500 kr per år för företag.

Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 284712-7. Kom ihåg att uppge namn och adress till de som avgiften avser.

Ge en gåva
Även om du inte vill bli medlem eller arbeta som frivillig hos oss får du gärna stödja oss ekonomiskt genom att skänka en mindre eller större summa pengar.

Inbetalningen sker enklast till vårt bankgiro 284712-7. Glöm inte ange att betalningen avser en gåva samt att skriva ditt namn och adress så att vi får möjlighet att tacka för ditt bidrag.

Företagssponsring
Ekonomiskt är vi helt beroende av välviljan hos samhällets aktörer. Ett sätt för företag att stödja vår verksamhet är sponsring. Detta sker genom att företaget i utbyte mot ett bidrag i pengar eller i form av varor och tjänster erbjuds olika former av PR från vår sida. Det kan till exempel vara fråga om ett diplom, en logotype på hemsidan eller ett omnämnande i vår verksamhetsberättelse.

Om ditt företag är intresserat av att stödja oss i vår strävan att ge hjälp och stöd till brottsoffer, vittnen, anhöriga och anhöriga till gärninspersoner i Västernorrland så är du hjärtligt välkommen att höra av dig så får vi diskutera formerna för sponsring.