Brottsofferjouren Västernorrland har som sin huvudsakliga uppgift att ge samtalsstöd och praktiskt rådgivning till dig som utsatts för brott, bevittnat brott eller är anhörig till brottsoffer eller misstänkt.

Vi samverkar med alla kommuner i Västernorrland, Polisen, Tingsrätterna i Sundsvall och Härnösand, Åklagarmyndigheten och advokater för att kunna ge råd och stöd på bästa sätt.

Verksamheten sköts av en styrelse, två anställda och ideella personer. Som ideell kan du vara verksam som vittnesstöd, stödperson eller informatör.

Vill du veta mer om oss eller är intresserad av att arbeta ideellt eller stödja oss på annat sätt är du välkommen att kontakta oss på info@vasternorrland.boj.se eller 070-310 16 38 alt 070-445 79 66