Hantering av personuppgifter

Brottsofferjouren arbetar med att ge stöd, information och praktisk vägledning till brottsoffer, anhöriga och vittnen, att verka för att deras behov tillgodoses, att kunskap om deras situation sprids och i övrigt verka för brottsförebyggande åtgärder.

För att kunna ha kontakt med dig som varit med om brott, vittne till brott eller är anhörig till någon som varit med om brott behöver vi behandla en begränsad mängd personuppgifter som kan innefatta:

  • Namn
  • Telefonnummer
  • Adress
  • E-postadress
  • IP-adress
  • Ljudinspelning (meddelanden du lämnar i röstbrevlåda)

Vilka personuppgifter som behandlas varierar från fall till fall och beror på vilka uppgifter du lämnat och vilken kontaktväg du valt. Om varje ärende antecknas också statistikuppgifter som kön, åldersgrupp, bostadskommun, vilken typ av brott ärendet gäller, om ärendet är polisanmält eller ej och liknande uppgifter som sparas när dina personuppgifter raderas en tid efter att kontakten med oss är avslutad. Våra stödpersoner för även statistik om vilka insatser jouren gjort och skriver minnesanteckningar om ärendet så att de kan ge bästa möjliga stöd.

Minnesanteckningarna raderas också när vi raderar personuppgifterna.

Är det så att du kontaktar oss anonymt respekterar vi förstås det. Då antecknas inga personuppgifter utan endast statistikuppgifter om ärendet.

Tystnadslöfte

Vi respekterar din integritet. Våra medarbetare har undertecknat ett tystnadslöfte så att det som framkommer om dina personliga omständigheter under samtal aldrig förs vidare till någon utanför Brottsofferjouren. De eventuella anteckningar som görs kring ditt ärende är aldrig mer omfattande än vad som är nödvändigt för att kunna utföra vårt uppdrag – att ge stöd, information och praktisk vägledning.

Hur får vi dina personuppgifter?

Det vanligaste sättet du kommer i kontakt med oss är att du vid polisanmälan får frågan av polisen om du vill ha kontakt med Brottsofferjouren eller annan stödorganisation, och tackar ja till det. Polisen sänder då över dina kontaktuppgifter och kortfattad information om det anmälda brottet till Brottsofferjouren. Uppgifterna hamnar hos den brottsofferjour som är verksam där du bor. Sedan kontaktar vi dig, oftast via telefon.

Ett annat vanligt sätt är att du själv kontaktar oss via telefon, antingen via den nationella Telefoncentralen 116 006 eller via en lokal brottsofferjour och att du själv lämnar uppgifterna direkt till oss. Du kan också ha mailat eller sänt in dina kontaktuppgifter via formulär på någon av våra hemsidor eller chattat med oss.

Ett tredje sätt kan vara att någon annan organisation eller myndighet tar kontakt med oss för din räkning och lämnar dina kontaktuppgifter. Om så är fallet frågar vi alltid när vi ringer upp om du vill ha kontakt med oss eller inte, och om du inte vill det raderar vi dina kontaktuppgifter genast.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter

Vi använder inte personuppgifterna till något annat än att kunna kontakta dig för att erbjuda stöd, råd och praktisk hjälp. Om du inte vill ha kontakt med oss behöver vi inte heller ha dina uppgifter.

Om det har skett ett misstag när polisen sänt över dina kontaktuppgifter så att du inte sagt ja till förmedlingen, då raderar vi dina uppgifter så fort vi får veta att du inte sagt ja till kontakt med oss.

Om du efter att ha haft kontakt med oss uttryckligen ber oss att radera dina personuppgifter gör vi det.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Så länge du har kontakt med oss har vi förstås dina personuppgifter. När ärendet har avslutats behåller vi under en övergångstid av maximalt 3 månader dina personuppgifter av tre skäl:

  • Att kunna slutföra och komplettera statistikföringen
  • Att kunna kvalitetsuppfölja, det vill säga att kunna sända en enkät till dig eller fråga dig hur du upplevde kontakten med oss
  • Att enkelt kunna öppna ärendet igen om du återkommer av någon anledning.

Personuppgifterna och anteckningarna kring ärendet raderas inom tre månader efter att ditt ärende är avslutat, eller inom tre månader efter sista kontakt med dig. När raderingen är klar återstår bara helt anonyma statistikuppgifter som inte går att koppla till någon person.

Personuppgiftsansvar

Brottsofferjouren består av ett riksförbund och ett sjuttiotal enskilda medlemsföreningar som var och en är en juridisk person. Varje juridisk person är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för dess verksamheten. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att vi ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Brottsofferjouren sänder bara dina personuppgifter internt, det vill säga från en verksamhet till en annan inom Brottsofferjouren. Till exempel kan det vara så att du ringer till vår nationella Telefoncentral och att de där antecknar dina kontaktuppgifter för att en lokal jour nära dig ska kunna ringa upp dig. Då sänds uppgifterna från en verksamhet till en annan inom Brottsofferjouren. Telefonentralen ansvarar för sin behandling av uppgifterna och den lokala föreningen ansvarar för sin.

Vi överlämnar aldrig dina personuppgifter till någon annan organisation eller myndighet, annat än om du uttryckligen ber om det det eller ger ditt medgivande.

Du har rätt att begära registerutdrag från Brottsofferjouren om vilka personuppgifter som dig som behandlas. Begäran ska sändas skriftligen till den förening som behandlar uppgifterna.

Personuppgiftsansvariga juridiska personer inom Brottsofferjouren inklusive organisationsnummer

Brottsofferjouren Sverige (riksförbundet)815600-8784
Brottsofferjouren Ale802417-4578
Brottsofferjouren Alingsås-Lerum-Vårgårda-Herrljunga864001-0552
Brottsofferjouren Avesta-Hedemora882000-7717
Brottsofferjouren Blekinge835001-1014
Brottsofferjouren Boden897001-8902
Brottsofferjouren Bollnäs-Ovanåker886501-2267
Brottsofferjouren Borås-Sjuhärad864501-7222
Brottsofferjouren Dorotea896100-7591
Brottsofferjouren Enköping817001-5393
Brottsofferjouren Eskilstuna818001-3289
Brottsofferjouren Falkenberg849000-7559
Brottsofferjouren- och kvinnojouren Freezonen848001-1843
Brottsofferjouren Fyrbodal862501-1161
Brottsofferjouren Gästrike Västra885501-1238
Brottsofferjouren Gävle885001-3684
Brottsofferjouren Haninge-Nynäshamn802411-7320
Brottsofferjouren Helsingborg843002-6214
Brottsofferjouren Huddinge-Botkyrka802410-9707
Brottsofferjouren Hudiksvall-Nordanstig955523-6851
Brottsofferjouren Hässleholm-Osby-Perstorp837001-2471
Brottsofferjouren Höglandskommunerna827001-1375
Brottsofferjouren Jämtland893202-0582
Brottsofferjouren Jönköping826001-9545
Brottsofferjouren Katrineholm-Flen-Vingåker818501-4084
Brottsofferjouren Kungsbacka849400-7910
Brottsofferjouren Kungälv-Stenungsund-Orust-Tjörn853301-2418
Brottsofferjouren Landskrona-Svalöv844000-9085
Brottsofferjouren Leksand-Rättvik883202-4353
Brottsofferjouren Ljusdal887000-6940
Brottsofferjouren Luleå897001-5049
Brottsofferjouren Lycksele802448-9869
Brottsofferjouren Mellersta Dalarna882601-7116
Brottsofferjouren Mellersta Skåne845002-3331
Brottsofferjouren Nacka-Tyresö-Värmdö814000-0301
Brottsofferjouren Nordöstra Skåne838201-6536
Brottsofferjouren Norra Dalarna884402-0217
Brottsofferjouren Norra Skaraborg802494-6470
Brottsofferjouren Oskarshamn-Mönsterås-Högsby832800-7755
Brottsofferjouren Piteå-Älvdal898801-3382
Brottsofferjouren Skellefteå802434-1359
Brottsofferjouren Småland West802434-3777
Brottsofferjouren Stockholm-Gotland802490-7720
Brottsofferjouren Storgöteborg802489-7525
Brottsofferjouren Strängnäs819500-5528
Brottsofferjouren Sunnerbo829000-9904
Brottsofferjouren Söderhamn886000-7080
Brottsofferjouren Söderslätt846502-2021
Brottsofferjouren Södertälje815600-7562
Brottsofferjouren Södra Halland849202-1715
Brottsofferjouren Södra Kalmar län832401-7485
Brottsofferjouren Södra Roslagen802401-6936
Brottsofferjouren Södra Stockholm802476-1044
Brottsofferjouren Umeåregionen894002-5268
Brottsofferjouren Uppsala län817602-9638
Brottsofferjouren Varberg849600-6514
Brottsofferjouren Vilhelmina802444-2140
Brottsofferjouren Vimmerby-Hultsfred-Västervik833200-7916
Brottsofferjouren Värmland873202-3190
Brottsofferjouren Västernorrland802415-0552
Brottsofferjouren Västerort802015-48 22
Brottsofferjouren Västmanland878001-4349
Brottsofferjouren Västra Skaraborg869001-0726
Brottsofferjouren Västra Östergötland823000-9709
Brottsofferjouren Växjö829502-0815
Brottsofferjouren Älmhult003067-9054
Brottsofferjouren Ängelholm839400-8646
Brottsofferjouren Örebro län802430-4498
Brottsofferjouren Östergötland802514-9124
Brottsofferjouren Östra Skaraborg866601-2441
Brottsofferjouren Östra Sörmland817607-2158
Brottsofferjouren Östra Värmland874000-9983

Kontaktuppgifter till samtliga medlemsföreningar inom Brottsofferjouren Sverige finns här, och kontaktuppgifter till förbundskansliet finns här.

Rättslig grund

Brottsofferjourens personuppgiftsbehandling av stödsökandes uppgifter vilar på den rättsliga grunden berättigat intresse, ibland omnämnd som intresseavvägning, under Artikel 6.1.f Dataskyddsförordningen. Berättigat intresse finns när det föreligger ett relevant och lämpligt förhållande mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, till exempel att den registrerade är kund hos den personuppgiftsansvarige. Vår relation till dig är att jämställa med ett sådant kundförhållande eller klientförhållande.

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att genomföra vårt uppdrag: att erbjuda dig stöd, information och praktisk vägledning. Tjänsten vi tillhandahåller är till för dig, du får kostnadsfritt tillgång till vår hjälp och bestämmer själv hur länge du vill ha kontakt med oss.

Datainspektionen

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter och dataskydd i Sverige. Du har rätt att inge klagomål kring behandling av personuppgifter till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen återfinns på www.datainspektionen.se.