Vi hjälper dig som utsatts för brott eller bevittnat ett brott. Vi stöttar också dig som är anhörig till brottsutsatt, vittne eller den som begått ett brott.

Hos Brottsofferjouren Västernorrland kan du utan kostnad erhålla:

  • Samtalsstöd
  • Råd och vägledning
  • Information om polisanmälan och polisens arbete
  • Information och stöd inför, under och efter rättegång
  • Hjälp i kontakter med myndigheter
  • Hjälp att söka ekonomisk ersättning för det brott som du har blivit utsatt för

Brottsofferjouren hjälper dig som utsatts för brott, blivit vittne till brott, är anhörig eller närstående till någon som utsatts för brott eller som är misstänkt eller dömd för brott. Du behöver inte ha polisanmält brottet för att ha kontakt med oss och vi har tystnadslöfte.

Så får du vår hjälp
Ring eller mejla, info@vasternorrland.boj.se eller 070-310 16 38, alt 070-445 79 66 vi har telefontid vardagar 09:00-16:00 men du kan lämna ett meddelande närsomhelst så ringer vi upp.

Verksamhetsledning:

Staffan Sehlin, staffan@vasternorrland.boj.se 070-310 16 38
Kerstin Nystrand, kerstin.nystrand@vasternorrland.boj.se 070-445 79 66