Bli medlem
Som medlem i Brottsofferjouren Västernorrland ger du ett värdefullt bidrag till vår verksamhet. I medlemskapet ingår en prenumeration på tidningen Brottsoffer, vilken ges ut av Brottsofferjouren Sverige, och utkommer med fyra nummer per år samt kallelse till årsmötet där du har möjlighet att göra din röst hörd.

Medlemsavgift:

100 kr per år för enskilda medlemmar.
500 för företag.

Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 284712-7. Kom ihåg att uppge namn och adress till de som avgiften avser.