Brottsoffer är enligt FNs brottsofferdeklaration en person eller grupp som lidit psykisk skada, fysisk skada, känslomässigt lidande eller ekonomisk förlust till följd av en brottslig handling. Att ha ställning som brottsoffer ger en rad rättigheter; tillgång till rättvisa, stöd och ekonomisk kompensation.

Risken för att råka ut för ett brott ser olika ut för olika individer och samhällsgrupper. Risken har visat sig vara kopplad till livssituation, livsstil och yrke. Om du redan befinner dig i socialt utsatta situationer löper du också större risk än andra att utsättas för brott. Du som en gång varit utsatt för brott löper också högre risk att utsättas igen, detta brukar kallas upprepad utsatthet.

Du som utsatts för ett brott har ofta behov av stöd och hjälp för att bearbeta det som hänt. Att drabbas av ett brott är inte alltid något som syns, du är brottsutsatt ändå. Du som brottsutsatt har alltid rätt till stöd oavsett vad du råkat ut för.
Att bli utsatt för ett brott medför ofta konsekvenser av olika slag, du kan ha svårigheter att sova, oro, minskad aptit, isolering, misstänksamhet gentemot omgivningen och skuld och skamkänslor.

Vi på Brottsofferjouren har stor erfarenhet och kompetens att möta dig i din svåra situation. När du blivit utsatt för brott innebär det ofta att du samtidigt som du kan må dåligt kanske ska förhöras av polis och delta i en rättsprocess. Vi kan fungera som ett stöd och ge dig information vid dessa parallella processer.

Länk till FN deklarationen om mänskliga rättigheter: Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna – Svenska FN-förbundet