Är du en medmänniska som vill göra nytta? Bli vittnesstödjare!

Den som bevittnat ett brott kallas ofta till rättegång för att vittna, alltså berätta om det man sett. I kallelsen från domstolen betonas mycket formellt att ett vittne är skyldig att vittna samt vilka konsekvenser och påföljder det blir om vittnet uteblir från rättegången. För många kan hela denna situation kännas både olustig och skrämmande.

Det är här som vittnesstödjaren kan vara till nytta. En vittnesstödjare är en medmänniska som hjälper vittnen genom att berätta om rättegången och besvara de frågor vittnet kan ha inför denna rättegång. Alla vittnesstödjare har fått utbildning och vet hur en rättegång går till. Vill vittnet, för att känna sig trygg, se rättegångssalen i förväg så går det att ordna. På rättegångsdagen finns vittnesstödjaren i domstolens foajé och möter vittnet. Det känns tryggt för de flesta.

Alla stödpersoner avger tystnadslöfte. Det håller vi hårt på.

Vittnesstödjare utför uppgiften ideellt och lön utgår inte. Däremot får man mycket tacksamhet från de personer som fått hjälp och bara genom att finnas till för dem. Det är en fantastisk känsla.  Vittnesstödjaren finns inte i domstolen varje dag utan ställer upp i mån av tid.

Verkar denna uppgift intressant för dig? Kanske tycker du att du inte är tillräckligt kunnig. Nästan inte någon som börjar som vittnesstödjare har särskilda förkunskaper. Det behöver man inte ha eftersom vi ger den utbildning som behövs för att du ska klara uppgiften. Du kommer att vara väl förtrogen med domstolen och vad som förväntas av dig som vittnesstödjare när utbildningen är avslutad.

Tveka inte att ta kontakt med oss. Ring 070-310 16 38 eller skicka ett mejl till info@vasternorrland.boj.se

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.